۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
منشور اخلاقي وزارت راه و شهرسازي

بسمه تعالي
منشور اخلاقي وزارت راه و شهرسازي

« خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او (و روز جزا) نيكي هاي هر شخصي به سود خود او و بدي هايش نيز به زيان خود اوست بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشي و يا به خطا كرده ايم مؤاخذه مكن ، بار پروردگارا تكليف گران و طاقت فرسا چنان كه بر پيشينيان نهادي بر ما مگذار .بار پروردگارا بار تكليفي فوق طاقت ما را به دوش منه و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما ، تنها سلطان ما ويارو ياور ما تويي ، ما را بر (مغلوب كردن) گروه كافران ياري فرما » آيه (286) سوره بقره
1ـ‌ حضور بموقع در محل كار و رعايت وقت شناسي .
2ـ خوشرويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان .
«
اي اهل ايمان هرگز نبايد قومي قوم ديگر را مسخره كند شايد آنها بهتراز آنها (مسخره كننـده ها) باشند.آيه(11) سوره حجرات
3ـ راهنمايي بموقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها.
4ـ فراهم نمودن فضاي مطلوب مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان داشته باشند.
5ـ ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي ، جنسي ، خويشاوندي ، مذهبي و …)
«
در كار ناشايسته اي كه به خطا كنيد به شما گناهي نيست ليكن آن كار زشتي را كه به عمد و با اراده قلبي مي كنيد بر آن گناه مؤاخذه مي شويد» آيه (5) سوره احزاب
6ـ‌توجه به صحبتها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگوئي و ارائه خدمت به آنها .
«
هيچ كس نمي داند كه پاداش نيكوكاريش چه نعمت و لذتهاي بي نهايت كه روشن ديده است در عالم غيب بر او ذخيره شده است . آيه (17) سوره سجده
7ـ ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب .
8ـ انجام وظايف به صورت مؤثر وكارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني .
9ـ خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ، سفارش و اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد .
«
بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست و خدا از حال شما كاملاً آگاه است» آيه (13) سوره حجرات
10ـ رعايت نظم و انضباط اداري .
11ـ برنامه ريزي فعاليتها و انجام آن براساس زمان پيش بيني شده .
12ـ انجام فعاليتها براساس روش مستند و مشخص و نه براساس سليقه كاركنان و يا مديران.
«
در كارها به خدا توكل كن ( كه تنها ) خدا براي مدد كفايت است » آيه (3) سوره احزاب
13ـ پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ،‌غيبت ، خيرچيني و هر اقدامي كه جهت تضعيف صميميت و اعتماد كاركنان .
«
از خدا بترسيد (نافرماني نكنيد) كه خدا به گفتار شما شنوا و داناست » آيه (1) سوره حجرات
14ـ رازداري و خودداري از افشاء اسناد محرمانه .
15ـ استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه .
16ـ پرهيز از استعمال دخانيات در محيط كار .
17ـ استفاده مطلوب از وسايل ايمني حسب مورد.
18ـ جلوگيري از اسراف و مصرف امكانات و اموال سازمان .
19ـ برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي .
20ـ استفاده صحيح از اختيارات و قدرت انساني .
21ـ درك صحيح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسويي اهداف فردي با آن .
22ـ احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود .
23ـ رعايت قوانين و مقررات سازماني به طور دقيق .
24ـ اهميت دادن به ارتقاء دانش و بينش به عنوان وظيفه

تاریخ به روز رسانی: 1395/02/05
تعداد بازدید: 3406
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal