۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 12    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
مطالعه و احداث پروژه يك ساختمان دولتي مطالعه و احداث پروژه يك ساختمان دولتي 1393/11/09
واگذاري زمين و مسكن از طريق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن واگذاري زمين و مسكن از طريق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 1394/04/05
تعيين و برآورد قيمت كارشناسي روز(استعلام از كارشناس دادگستري) تعيين و برآورد قيمت كارشناسي روز(استعلام از كارشناس دادگستري) 1394/04/09
انتقال قطعي سند مالكيت به افراد داراي قرارداد واگذاري انتقال قطعي سند مالكيت به افراد داراي قرارداد واگذاري 1394/04/20
ثبت انصراف از تسهيلات مسكن مهر ثبت انصراف از تسهيلات مسكن مهر 1394/05/02
ثبت و درج قراردادهاي عرصه متعلق به طرح مسكن مهر در سيستم جامع بانك زمين ثبت و درج قراردادهاي عرصه متعلق به طرح مسكن مهر در سيستم جامع بانك زمين 1394/05/07
اخذ سند به نام دولت اخذ سند به نام دولت 1394/05/09
پاسخ به استعلامات بانكي جهت پرداخت يارانه به اقشار ويژه(جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا) پاسخ به استعلامات بانكي جهت پرداخت يارانه به اقشار ويژه(جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا) 1394/06/09
تعيين نوعيت اراضي تعيين نوعيت اراضي 1394/06/15
تعيين زمين جهت تخصيص تعيين زمين جهت تخصيص 1394/07/09
1 2 
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal