۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
معرفي استان
 
  

موقعيت جغرافيايي

استان‌ بوشهر حدود 23167 كيلومتر مربع‌ مساحت‌ و 60 كيلومتر ساحل‌ دارد و در شمال‌ خليج‌ فارس‌در جنوب‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ و اهميت‌ سوق‌ الجيشي‌ و اقتصادي‌ قابل‌ توجهي‌ دارد. شهرستان‌هاي‌ بوشهر،تنگستان‌، دشتستان‌، دشتي‌، دير، ديلم‌، كنگان‌ و گناوه‌ در اين‌ استان‌ قرار دارند و مركز سياسي‌ - اداري‌ آن‌، شهر بوشهر است‌. استان‌ بوشهر در سال 1375حدود 727,373 نفر جمعيت‌ داشته‌ است‌. از اين‌ تعداد 5/53 درصددر نقاط‌ شهري‌ و 76/44 درصد در نقاط‌ روستايي‌ سكونت‌ داشتند و بقيه‌ غير ساكن‌ بوده‌اند.

استان‌ بوشهر از نظر موقعيت‌ طبيعي‌ از دو قسمت‌ جلگه‌اي‌ و كوهستاني‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. قسمت‌ جلگه‌اي‌ آن‌ در امتداد خليج‌ فارس‌ كشيده‌ شده‌ است‌. اكثر شهرها و مراكز جمعيتي‌ استان‌ در محدوده‌ اين‌ جلگه‌ها استقرار يافته‌اند. قسمت‌ كوهستاني‌ استان‌، از دو رشته‌ كوه‌ گچ‌ترش‌ و نوكند تشكيل‌ شده‌ كه‌ در سراسر طول‌ استان‌ به ‌موازات‌ هم‌ امتداد يافته‌اند.

آب و هوا

آب‌ و هواي‌ استان‌ در نوار ساحلي‌ گرم‌ و مرطوب‌ و در قسمت‌هاي‌ داخلي‌، گرم‌ و خشك‌ صحرايي‌است‌. در اين‌ استان‌ دو فصل‌ محسوس‌ وجود دارد؛ زمستان‌ نسبتاً خنك‌ شامل‌ ماه ‌هاي‌ آذر، دي‌، بهمن‌ و اسفند و تابستان‌ گرم‌ و خشك‌ كه‌ ساير ماه ‌هاي‌ سال‌ را در بر مي‌گيرد. فصول‌ پاييز و بهار اين‌ استان‌ بسيار زودگذر است‌. متوسط‌ دماي‌ سالانه‌ استان ‌ 24 درجه‌ سانتي‌ گراد گزارش‌ شده‌ است‌ كه‌ بيشترين‌ مقدار آن‌ در تابستان‌ با 50 درجه ‌و كمترين‌ مقدار آن‌ در زمستان‌ با 6 درجه‌ سانتي‌گراد ثبت‌ شده‌ است‌. گرماي‌ متوسط‌ خنك‌ترين‌ ماه‌ اين‌ استان‌، در دي‌ ماه‌ با 15 درجه‌ سانتي‌گراد گزارش‌ شده‌ است‌. در اين‌ استان‌ بين‌ دهم‌ ارديبهشت‌ تا دهم‌ مهرماه‌ (حدود 140روز) ميزان‌ گرما به‌ بيش‌ از 40 درجه‌ سانتي‌گراد مي‌رسد.

تاريخ و فرهنگ

استان‌ بوشهر به‌ علت‌ موقعيت‌ استراتژيكي‌ مناسب‌ براي‌ احداث‌ پايگاه‌ دريايي‌ و بندرگاه‌، مورد استفاده‌ پادشاهان‌ عيلام‌ قرار گرفته‌ بود. در زمان‌ هخامنشيان‌ سرزمين‌ بوشهر جزو ساتراپ‌ پارس‌ بود. خليج ‌فارس‌ و به‌ تبع‌ آن‌ استان‌ بوشهر، به‌ دليل‌ موقعيت‌ سوق‌ الجيشي‌ و اهميت‌ اقتصادي‌ و بازرگاني‌، در طول‌ تاريخ‌همواره‌ از سوي‌ كشورها و دولت‌ها براي‌ تبادل‌ علم‌ و ثروت‌ و گسترش‌ قدرت‌ سياسي‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌است‌. اولين‌ يورش‌ دولت‌هاي‌ اروپايي‌ به‌ سواحل‌ خليج‌ فارس‌ در سال ‌1506 ميلادي‌ با حمله‌ پرتغاليها‌ براي ‌مقابله‌ با تجار مصري‌ و ونيزي‌ صورت‌ گرفت‌. در سال ‌1031 هجري‌ قمري‌ شاه‌ عباس‌ صفوي‌ با انگليسي‌ها متحد شد و دست‌ پرتغالي‌ها را از خليج‌ فارس‌ كوتاه‌ كرد. از سال 1148ه.ق‌ نادر شاه‌ بوشهر را كه‌ دهكده‌اي‌ بيش‌نبود، مورد توجه‌ قرار داد و بوشهر را به‌ يك‌ بندر با اسكله‌ كشتي‌سازي‌ تبديل‌ كرد. در اواخر سلطنت‌ نادرشاه ‌افشار، ايران‌ 23 تا 25 فروند كشتي‌ در خليج‌فارس‌ مستقر كرده‌ بود.

در دوره‌ حكومت‌ سلسله‌ زند نيز اين‌ منطقه‌ محل‌ كشمكش‌ هاي‌ سياسي‌ بود. سلسله‌ قاجاريه‌ كه‌ پس‌ از زنديه ‌به‌ روي‌ كار آمد چندان‌ نفوذي‌ در خليج‌ فارس‌ نداشت‌. به‌ همين‌ دليل‌ رفته‌ رفته‌ نفوذ انگليسي‌ها در خليج‌ فارس‌ بيشتر شد و زمام‌ امور خليج‌ فارس‌ و درياي‌ عمان‌ به‌ دست‌ آنها افتاد و ژنرال‌ كنسول‌ انگليس‌ در بوشهر مدت‌ 20سال‌ بر خليج‌ فارس‌ حكمراني‌ كرد. اين‌ حكمراني‌ تا سال‌هاي‌ بعد از 1913 ميلادي‌ نيز ادامه‌ داشت‌ و درجنگ‌هايي‌ مابين‌ سپاه‌ ايران‌ و قشون‌ متجاوز انگليسي‌ در زمان‌ ناصرالدين‌شاه‌ روي‌ داد. سپاه‌ ايران‌ در سال ‌ 1857مغلوب‌ شد و سلطه‌ انگليسي‌ها بر خليج‌ فارس‌ و استان‌هاي‌ ساحلي‌ كماكان‌ ادامه‌ يافت‌. اين‌ شكست‌ در سال ‌1913 ميلادي‌ نيز كه‌ رهبري‌ جنبش‌ استقلال‌ طلبانه‌ را رئيس‌ علي‌ دلواري‌ و دليران‌ تنگستان‌ بر عهده‌ داشتند،مجدداً تكرار شد.

شهرستان بوشهر:

بندر بوشهر در انتهاي شمالي يك جزيره در حاشيه خليج فارس قرار دارد.سرچشمه نام شهر ناشناخته است.نام ابوشهر كه در منابع عصر قاجار آمده آنگونه كه كوتاه شده بخت اردشير به معناي اردشيرعرضه نموده اند.هرچند متحمل است ولي از سوي هيچكدام از مدارك موجود پذيرفته نمي شود.اين شهر بندري يكي از مراكز مهم و قديمي ترين تمدن فرهنگ ايران زمين به شمار ميرود و روزگاري در پيوند با شهر مزامبريا شناخته مي شود.با تكيه بر تحقيقات انجام شده در سال 1913م /1332 ه.ق از طرف هيات باستان شناسي فرانسوي در جنوب محله امامزاده بوشهر معبد بزرگ خداي ايلامي (ان شوشيناك) قرار داشته است.در آن زمان اين نقطه را ليان مي ناميدند.

بوشهر در زمان ايلامي ها يكي از مراكز مهم فرهنگي-تجاري بشمار ميرفته و شهر تاريخي ليان پل ارتباطي ايلاميان با نواحي اقيانوس هند و جنوب شرقي آسيا بوده است.در دوران ماد و هخامنشي تمدن بوشهر به حيات خود ادامه داد. در دوران حكمراني هخامنشيان پادشاهان اين سلسله قدرتمند كاخ ها و بناهاي باشكوهي در اين منطقه از كشور بنا نمودند كه از جمله مي توان به كاخ هخامنشي بردك سياه در 12 كيلومتري شمال برازجان،كاخ كوروش در جنوب غرب برازجان و كاخ تل مر و گور دختر در منطقه پشت پر اشاره كرد.در زمان سلوكيان و ساسانيان بوشهر همچنان مورد عنايت و توجه ويژه اي بوده و در اين دو دوره تاريخي نيز (ريوارد شير) و يا همان گونه كه در كارنامه اردشير بابكان آمده(بخت اردشير)بعنوان يك بندر مهم تجاري و فرهنگي مورد توجه بوده است.ساسانيان در ريواردشير كه بعدها به عنوان ريشهر نام گرفت قلعه مستحكمي بنا كردند كه داراي برج و باروهاي بلندي بوده و از يك طرف مشرف به دريا و سه طرف آن داراي خندق هاي عظيمي بوده كه هنگام حمله احتمالي دشمن و يا هرگونه خطري مالامال آب دريا مي شده است.هم اكنون ويرانه هاي قلعه ريشهر در منطقه ريشهر كنوني در فاصله 10 كيلومتري جنوب بوشهر قرار دارد و نقب هاي آن نيز در منطقه تل پي تل قابل مشاهده است.


با سقوط سلسله ساساني به دست اعراب مسلمان تمدن و فرهنگ ريشهر نيز رو به اضمحلال گذاشت.از احوال ريشهر از سقوط اين شهر بدست مسلمين تا زمان نادرشاه افشار به سال 1734 م/1147 ه-ق اطلاعات اندكي در دست است.اقدامات نادر و سياست دريايي او براي مبارزه با عثماني ها و گسترش قلمرو دريايي خود در خليج فارس سبب گرديد تا اين شهر بندري بار ديگر مورد توجه خاصي قرار گيردتا درآنجا را بعنوان پايگاه دريايي خود در خليج فارس برگزيند و نامش را به بندر نادريه تغيير داد .نادر شاه با بكار گماردن يك تاجر انگليسي به نام جان التون بوشهر را بصورت يك مركز مهم كشتي سازي و پادگان نظامي در آورد.بنا به گزارش هلندي ها در زمان نادر ناوگاني با هشت تا ده هزار مرد در بوشهر مستقر بوده است.همچنين چند كارخانه كشتي سازي نيز در اين شهر احداث گرديد.

صنايع دستي

 

استان مرزي و ماهيتاً جاري بوشهر در طول تاريخ به واسطه عدم برخورداري از جايگاه مناسب در توليدات كشاورزي و دامي ،از صنايع دستي قابل توجهي برخوردار  نبوده است.تنها برخي ازمحصولات صنايع دستي مانند گرگور به دليل نيازمندي هاي آن و محصولات حصيري به واسطه وجود مواد اوليه و كاربري هاي آن از ديرباز در منطقه توليد مي شده است كه در حال حاضر نيز عده اي بدين فعاليت مشغولند.

طي چند سال اخير صنعت فرش بافي خصوصا توليد گبه در مناطق روستايي و بعضا مناطق شهري استان بوشهر گسترش يافته است.حمايت هاي مستمر و موثر سازمانهاي مسئول صنايع دستي استان در جهت آموزش و انجام خدمات پشتيباني و اعطاي تسهيلات بانكي از طريق تبصره هاي ساليانه بودجه و از طرفي فراهم آمدن زمينه هاي مناسب صادرات گبه و گليم از جمله دلايل گسترش صنعت فرش در استان بوده است.مهم ترين صنعت دستي استان در حال حاضر فرش دست باف است كه سهم عمده اي از اشتغال و توليدات اين صنعت را به خود اختصاص داده است.البته صنايع دستي ديگري از جمله سفال گري ،توليد محصولات حصيري،عبا بافي و خصوصا گرگور بافي در استان رواج داشته كه در بين اين ها گرگور بافي در نوار ساحلي از اهميت بيشتري برخوردار بوده است.

آخرين اطلاعات رسمي منتشره مربوط به نتايج آمارگيري خانوارهاي داراي فعاليت صنعتي ،درسال 1373 مي باشد كه عمده ترين صنعت رايج در بين خانوارهاي داراي صنعت خانگي در اين سال ،صنعت نساجي بوده است كه بيش از 5/92 درصد از كل اشتغال خانگي را در كشور به خود اختصاص داده است.اين نسبت در استان بوشهر در حدود 6/88 درصد بوده است .زير بخش صنايع توليد قالي ،قاليچه و گبه از بيش ترين سهم اشتغال در صنعت نساجي برخوردار است.در سال 1378 تعداد 33 واحد صنايع دستي در سطح استان فعال بوده كه تعداد شاغلين اين واحدها 96 نفر بوده است.ميزان توليدات فرش در اين سال 18253 مترمربع بوده كه 5500 متر مربع آن صادر شده و نقش بسزايي در پيكره اقتصادي استان از جمله اشتغال ،كسب در آمدهاي ارزي و... داشته است.اين مقدار معادل 22 تن از كالاهاي صنايع دستي استان به ارزش بالغ بر 408283 بوده است و قيمت هر كيلوگرم از كالاهاي صادراتي صنايع دستي استان5/18 دلار بوده است.

با اين كه استان بوشهر در طي سالهاي گذشته از جايگاهاي مناسبي در صنايع دستي برخوردار نبوده است ولي چند ساله اخير با حمايت هاي جدي ،صنعت فرش دست باف به ويژه گبه و گليم توسعه شايان توجهي داشته است.در حال حاضر تنها مشكل صنايع دستي استان ركورد بازارهاي صادرات فرش است و در صورتي كه اين مشكل برطرف شود تثبيت فراوان شغل در مناطق روستايي استان و افزايش سطح درآمدهاي خانوارهاي روستايي بدون هيچ گونه مشكلي امكان پذير خواهد بود.

 

جاذبه هاي سياحتي و زيارتي شهرستان بوشهر

 

معرفي جاذبه هاي شناخته شده و ناشناخته سياحتي و تبليغات موثري براي ارائه اطلاعات مناسب مربوط به تاريخ و تمدن ديرينه كشور ايران ، يكي از اقدامات موثر فرهنگي است كه قطعا به توسعه ايرانگردي و جهانگردي و كسب در آمد بيشتر مي انجامد . بسياري از مردم جهان و حتي مردم كشور ايران ، از آثار تاريخي و فرهنگي ايران اسلامي يا اطلاعات جامعي ندارند و يا دانسته هايشان ناقص است . شايد عده اي تصور كنند كه فقط بقاياي تخت جمشيد در شيراز و آثار وابنيه در اصفهان ، مجموعه آثار تاريخي و فرهنگي ايران را در بر مي گيرد. حال آنكه در جاي جاي كشور اسلامي ما ، از جمله استان بوشهر آثار گوناگون باستاني ، تاريخي ، فرهنگي ، مذهبي و ... وجود دارد .

 
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/02/05
تعداد بازدید: 4201
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal