۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
مديريت املاك و حقوقي

مديريت املاك و حقوقي

سركار خانم معصومه آشتا

 

Email:m.ashta@bru.ir
 

1- اداره املاك و بانك زمين

1-  انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي

2-  انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور

3-انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك

4- انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط

5-  تهيه استعلامات ثبتي موردنياز و پاسخ به سوالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي موردنظر

6-اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت درآمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان

7-  بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط

8- پيگيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه

9- پيگيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول

10- پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 و ابلاغ نظريه كميسيون ذيربط به مراجع  مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت

11-اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين موردنياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان

12- افراز ، تجميع ، تفكيك و انجام ساير تشريفات ثبتي موردنياز املاك ملكي

13- تشخيص و تعيين قيمت و پيگيري تامين اعتبار و پرداخت بهاي املاك مورد خريداري

14- تعامل و همكاري و مكاتبه با سازمانهاي بازرسي و نظارتي در بخش مربوط به املاك

15- طبقه بندي و بايگاني اسناد و مدارك املاك دولتي و مستدات مربوطه

16- پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ع ثبت اسناد واملاك، شهرداري ها، دفاتر اسناد رسمي و ...

17- تجميع و تفكيك اراضي تملكي و تمليكي اداره كل و خريد توافقي

18- انجام امور مرتبط با استعلام فرم " ج " و ورود اطلاعات و بروزرساني سيستم اطلاعات

19- تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده 12

20- تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان

21- تهيه آلبومهاي موقعيت املاك و اراضي ملكي دولت

 

2-اداره شناسايي و حفاظت از اراضي

1-  شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك

2-  شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل

3- استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده

4- استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها

5-  انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت

6- استخراج و تعيين زمين هايي كه نياز به حفاظت دارند

7- انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت

8- انتخاب موسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد

9- تامين اعتبار نگهداري از اراضي

10-نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي

11-بررسي و تعيين تكليف اراضي غيرقابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري

12-همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين با اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرف جهت انجام اقدامات لازم .

13-پيگيري و انجام ساير امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي

 

3- اداره حقوقي ، ارزيابي خسارات و واگذاري

1-   طر ح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه .

2- تنظيم برنامه كار وكلا دعاوي و ارجاع كار به آنها ، تهيه اظهارنامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف قائم مقام وزير و مديركل استان در موارد ضروري و پاسخگوئي به آنها

3- بررسي و اظهارنظر و پاسخگوئي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از ساير واحدهاي اداره كل و استان

4- بررسي و اظهارنظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشد و تنظيم آنها پس از تائيد مسئولان ذيربط

5-اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانت نامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستور آزاد كردن ضمانت نامه طف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده .

6- پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور و تنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور

7-  پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان و شهرهاي مربوطه

8- رسيدي و اظهارنظر نسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقي و قضايي در وصول مطالبات ريالي و ايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل

9- انجام كليه امور مربوط به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع اعم از :

-        تهيه و انتشار آگهي براي ارائه اراضي جهت واگذاري

-        تهيه و توزيع پرسشنامه هاي لازم جهت واگذاري و فروش زمين و رسيدگي به پرسشنامه هاي تكميل شده

-        امور مربوط به ارزيابي و قيمت گذاري اراضي ، تعيين تكليف امور مربوط به واگذاري هاي قبلي و پاسخگويي به استعلامات مرتبط با آن

-        پاسخگويي به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با واگذاري اراضي

-        بررسي شرايط مالكين به منظور واگذاري حدنصاب مقرر در قانون ومالكيتي كه زمين آنان موات تشخيص شده است

-        پاسخگويي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با واگذاري

10-انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني

11-انجام امور مربوطبه فروش نقدي و اقساطي اراضي و واحدهاي مسكوني

12-انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين و مقررات ذيربط با همكاري ساير بخشهاي مرتبط

13-درخواست ارجاع امر كارشناسي تعيين قيمت اراضي وواحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قوانين نظام مهندسي و كنترل ساختمان

14-تهيه مشخصات كليه اراضي واگذار يا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاك و بانك زمين

15-انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه

16-بازرسي موارد تصرفات غيرقانوني در اراضي در اختيار اداره كل و انجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف

17-پيگيري خلع يد و رفع تصرف از اراضي و املاك مورد تصرف غيرقانوني و غير مجا اشخاص حقيقي و حقوقي

18-اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني، ثبتي و اداري و وصول وجود مربوط و واريز به حساب خزانه

19-ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه تخريب و تصرف مي گردند.

20-بررسي سوابق و مدارك اراضي واملاك متصرفي اعم از خريداري شده، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي

21- تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع مسئولين ذيربط

تاریخ به روز رسانی: 1396/08/07
تعداد بازدید: 1648
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal