۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
مديريت فني و اجرائي

مديريت فني و اجرائي

آقاي رضا حفظ الله

 

Email:r.hefzolah@bru.ir

1- مديريت فني و اجرايي

1. نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرائي منطبق با سياست هاي ابلاغي
2. نظارت بر امر نيازهاي سازمانهاي دولتي مستقر در استان به ساختمانهاي اداري، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
3. نظارت بر تهيه و اطلاعات مربوط به پروژه هاي مالي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفتهاي فيزيكي و پرداختها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
4. انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرحها و پروژه هاي ملي و استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مديركل استان جهت اتخاذ تصميم
5. نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرح هاي بخش
6. شركت در كميسيون ها، كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه
7. نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
8. همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش فني واجرايي
9. نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرائي در استان
10. همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله

1-1- اداره فني و مهندسي

1. برنامه ريزي فعاليت هاي محوله و تدوين آن ها براساس سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي و با توجه به امكانات بالقوه و بالفعل موجود در استان
2. برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات استان جهت اجراي پروژه ها و طرح هاي ملي و استاني در چارچوب برنامه هاي كلي مصوب و تنظيم گزارش هاي لازم
3. بررسي و همكاري در انتخاب مشاوران و پيمانكاران در چارچوب ضوابط مقرر، تاييد صلاحيت فني و حرفه اي آنان و ترتيب انعقاد قراردادهاي مربوطه بر اساس روش هاي تعيين شده
4. بررسي فني طرح هاي تهيه شده توسط مشاوران، استخراج اشكالات احتمالي و نهايتاً تاييد آن ها در محدوده اختيارات مصوب
5. فراهم نمودن زمينه هاي استقرار استانداردها، الگوها و نمونه هاي ابلاغ شده
6. شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
7. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به تغيير مشخصات فني در پروژه هاي ملي و استاني در طول مدت اجرا
8. حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي در آرشيو فني
9. همكاري و مشاركت در تهيه نقشه هاي نمونه متناسب با شرايط اقليمي و امكانات محلي و همچنين شرح خدمات فني و اجرائي نمونه و نظارت بر اجراي آن ها
10. ارائه خدمات مهندسي براي پروژه هاي استاني اعم از مشاوره فني و مهندسي يا تخصيص نيروي انساني مناسب و مورد نياز طرح ها

2-1 - اداره پيمان و رسيدگي

1. جمعبندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان براساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه
2. بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط
3. صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمان بندي شده
4. تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز
5. بررسي و تاييد صورت وضعيت، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آن ها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهارنظر پيرامون آنها
6. شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي
7. رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها
8. ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت
9. اعلام نتايج ارزشيابي وضع پيمانكاران به مبادي ذيربط
10. رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات
11. تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان
12. حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني

3-1- اداره نظارت بر پروژه هاي ساختماني و تأسيسات دولتي و عمومي

1. ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي موجود در استان
2. نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي و استاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط تدوين شده در طراحي آن ها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرح ها و پروژه ها
3. انجام بررسي هاي كارشناسي در مورد تقاضاهاي دستگاه هاي دولتي و عمومي جهت تخريب ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي
4. بررسي مستمر نيازهاي سازمان هاي دولتي استان به ساختمان هاي اداري، تخصصي، عمومي
5. بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي بر اساس نيازمندي هاي اقليم و منطقه
6. بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي استان
7. نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
8. انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تأييد كاركرد آن ها
9. پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها براساس فرم هاي مربوطه
10. رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت
11. شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
12. بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي
13. تهيه گزارش هاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/06/22
تعداد بازدید: 1508
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal